TÜRSAB Sağlık Turizmi Çalıştayı Raporu 2019 Kitabı

TÜRSAB Sağlık Turizmi Çalıştayı Raporu 2019 Kitabı

MÜŞTERİ: TÜRSAB
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 28 Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1618 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu" uyarınca kurulmuş olan bir meslek birliğidir. TÜRSAB’ın temel amacı, seyahat acentalığı mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.

YAPILAN İŞ: Sağlık Turizmi Çalıştayı Raporu 2019
YIL: 2019

Bu rapora https://www.tursab.org.tr/sektorel-raporlar
adresinden erişebilir ve PDF olarak kaydedebilirsiniz.

VERİLEN HİZMETLER:
• Grafik tasarım
• Yapım / Üretim

İÇİNDEKİLER:
26-28 Nisan 2019 tarihlerinde Afyonkarahisar’da ilgili bakanlık bürokratlarının, değerli akademisyenlerin, sektörel derneklerin ve seyahat acentalarının katılımlarıyla gerçekleşen Sağlık Turizmi Çalıştayı’nda aşağıdaki konu başlıkları tartışılmıştır.
— 30123 Sayılı Sağlık Turizmi Yönetmeliği ve Seyahat Acentalarının Sağlık Turizmindeki Rolü
— Yetki Belgesi Kriterleri
— USHAŞ Yapılanması ve Hedefleri
— Termal Sağlık Turizmi Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

Kanun ve Yönetmelikler:
— 30123 Sayılı Sağlık Turizmi Yönetmeliği
— Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri     
— Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik Kriterleri     
— Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi
— 30498 Sayılı Uluslararası Sağlık Hizmetleri
— Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu