GalatasarayLisesi 150. Yıl Serisi

GalatasarayLisesi 150. Yıl Serisi

#GalatasarayLisesi 150. Yıl Serisi
Yayınevi: Galatasaray Eğitim Vakfı
Yayına hazırlayan: #İzzeddinÇalışlar
Seri konsept tasarımı: #Uretimevi
Sayfa düzeni ve grafik uygulama: İZO iletişim
Kapak grafik uygulama: TT Reklamweb

#Kitaplar

GALATA SARAYI TARİHİ
Yazar: Fethi İ. İsfendiyaroğlu

MEKTEB-İ SULTANÎ-GALATASARAY LİSESİ - KURULUŞ
Yazar: Prof. Dr. Vahdettin Engin

MEKTEB-İ SULTANÎ 50.YIL
Yazarlar: Abdurrahman Şeref, Mehmed Ziya İhsan (Sungu), Cemil

MEKTEB-İ SULTANÎ 100.YIL
Yazarlar: Muhittin Sandıkçıoğlu, Ferruhzat Turaç, Vefa Semenderoğlu

150. YILINDA MEKTEP - L'ÉCOLE
Yazar: İzzeddin Çalışlar

TEVFİK FİKRET, GALATASARAY VE AYDINLANMA
Yazar: Hıfzı Topuz


2018 yılı Galatasaray Lisesi için pek çok şey ifade ediyor. Lisenin kuruluşunun 150. yılı sevinç, sevgi ve saygı yumağı örerek kutlanıyor. Sevinç, Türkiye'de çok az kurumun erişebileceği uzunluktaki bir süreci üniversitemiz, lisemiz, ilköğretim okulumuzla birlikte kutlamaktan kaynaklanıyor. Sevgi, binlerce mezunun kurduğu farklı alanlardaki Galatasaray kuruluşlarının dayanışma ve anlayışla ortak yaşam pratiğine dayanıyor. Saygı ise 150 yıldır Galatasaray'dan yetişen yüzlerce yazar, bilim insanı, sanatçı ve düşünürün, eserleriyle toplumun çağdaşlaşmasına yaptığı nice katkıdan oluşuyor. 2018, hem geçmişi yeniden hatırlayarak, bu onurlu yürüyüşün nereden başladığını görmek ve hem de geleceğe daha büyük güçle ve umutla ilerleyebilmek için önemli. Galatasaray Eğitim Vakfı'nın, 150. yıl için yayın planına aldığı kitaplar da bu görüşten yola çıkarak tasarlandı.

Serideki kitapların ilki, 1918 yılında, Mekteb-i Sultanînin ellinci yılı sebebiyle basılmış olan eserin tıpkıbasımı. İkincisi 1968 yılında, yüzüncü yıl kutlamaları organizasyonu için kurulmuş ve görevini tamamladıktan sonra kendini feshetmiş olan 100. Yıl Kutlama Derneği tarafından yayımlanan Galatasaray Lisesi "Mektebi Sultanî" 1868-1968 adlı kitap. Böylece kurumsal tarihe dair biri yüz, biri elli yıl önce yazılmış iki kitap tekrar erişilebilir hale geliyor. 1968-2018 arasını konu alan kitabın hazırlıkları sürerken aynı plan çerçevesinde günümüz diliyle tekrar yayımlanması planlanan diğer bir kitap da 1952 yılında Fethi İsmail İsfendiyaroğlu tarafından yazılmış, yazarın ömrünün ancak birinci cildini bitirmeye yettiği Galatasaray Tarihi. Böylece Galata Sarayı'nın yüzyıllar öncesine giden tarihi ve efsanevi Gülbaba ile Sultan II. Beyazıt buluşmasıyla başlayan beş asrı aşkın destansı geçmiş, 150 yıl önce Batı'ya dönük, laikliğe ve gelişime açılan pencereyle birlikte gurur ve onurla kutlanmış olacak.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 32. padişahı Abdülaziz'in Galatasaray Lisesi'ni hangi düşüncelerle, hangi koşullarda kurduğunu, aynı kurumdan yetişmiş değerli bilim insanı Prof. Dr. Vahdettin Engin'in kaleme aldığı Mekteb-i Sultanî-Galatasaray Lisesi Kuruluş adlı bu kitap ise özellikle 1868 yılına odaklanıyor. Kuruluşu hazırlayan şartlar ve yaşanan aşamaları belgelerle ortaya koyan bu çalışma, Galatasaray için olduğu kadar Türkiye'nin eğitim tarihi bakımından da önemli bir kaynak.

Galatasaray Lisesi'nin 150. kuruluş yılı nedeniyle, kurucuları Sultan Abdülaziz, Âli Paşa, Fuat Paşa ve ilk dönemlerin mezun müdürleri olan Abdurrahman Şeref ve Tevfik Fikret'in emek ve çabalarını, bu kurumdan yetişmiş ve seçkin GalatasaraylIlar topluluğunu oluşturan büyüklerimizi saygıyla anmayı kutsal bir görev olarak görüyorum. Türkiye'nin yakın tarihinde büyük roller oynamış nice değerli kişiyi yetiştiren Galatasaray'ın tarihçesine katkıda bulunan Prof. Dr. Vahdettin Engin'i, bu önemli eserindan dolayı candan teşekkürlerimle kutlarım.

İnan Kıraç
Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı