Çalışma İlkelerimiz

Çalışmaların verimini, her iki taraf için de artırmak amacıyla hazırlanmış çalışma ilkelerimiz; üyesi bulunduğumuz GMK (Grafikerler Meslek Kuruluşu) ve ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations) tavsiye kararları çerçevesinde belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

Topluma karşı sorumluluklar
• Toplumun sosyal ve estetik standartlarını yükseltmeyi profesyonel zorunluluk olarak kabul ederiz.
• Ekolojinin ve doğal çevrenin yararı için sorumlulukla hareket ederiz.
• Mesleğimizin onuruna uygun davranırız.

Müşteriye karşı sorumluluklar
• Profesyonel görevler kapsamında, müşterimizin çıkarı için hareket ederiz.
• Rakipler için aynı zamanda çalışmanın olağan olduğu özel durumlar dışında, müşterilerimize haber vermeden doğrudan rekabet içinde bulunan projelerde çalışmayız.
• Müşterimize ait niyetleri, üretim yöntemlerini ve örgütlenmesini gizli tutar ve müşterimizin bilgisi dışında bu bilgileri dışarıya aktarmayız. Bizim için çalışanların da bu gizliliğe bağlı kalmalarını sağlarız.

Diğer tasarımcılara karşı sorumluluklar
• Doğrudan veya dolaylı olarak bir başka meslektaşımızı saf dışı bırakmak için çaba göstermeyiz, fiyat indirimi ve haksız kolaylıklar sağlayarak rekabet etmeyiz.
• Daha önce başka bir meslektaşımızın çalışmış olduğu bir işi, o meslektaşımıza haber vermeden devralmayız.
• Eleştirilerimizde aşırı olmayız ve diğer bir meslektaşımızın ismini ve işini küçük düşürmeyiz.
• Ne kendiliğinden, ne de müşterimizin isteği ile kopyacılık yapmayız.

Proje ilişkileri
• Proje ilişkilerini, işveren kuruluşu adına, başından sonuna kadar tek bir temsilcinin yürütmesinde yarar vardır.
• Yapılan çalışma, işveren temsilcisi tarafından onaylanır.
• İşveren temsilcisinin onayı alındıktan sonra bulunabilecek yanlışlıkların maddi sorumluluğu, işverene aittir.
• Kendi hatamız sonucu ortaya çıkan tüm yanlışlıkları düzeltmekle yükümlüyüz. Bu düzeltmelerin gerekli kıldığı masrafları karşılar ve ikinci bir ücret istemeyiz.
Bu durumda, işveren, bizden tasarımının düzeltilmesi ya da tekrarlanmasından başka bir istekte bulunamaz.

Sunum ve teslim
• Toplam sunum ve revizyon sayısı ikidir.
• Belirtilen sunum ve teslim süreleri resmi tatilleri ve hafta sonunu kapsamaz.
• Listelenen işler, çoğaltmaya uygun ADOBE ILLUSTRATOR, INDESIGN ve / veya PDF belgeler olarak teslim edilir.
• Tasarım bittikten sonra istenecek değişiklikler, yeni bir iş gibi değerlendirilir.

Ücretlendirilme
• Talep edilen işi tümüyle tasarlar, hazırlar; gerekirse uygular veya uygulamayı denetleriz. Bu hizmetlerin karşılığında önceden karşılıklı olarak kararlaştırılan tasarım ve uygulama ücretlerini alırız.
• Bir işi kabul etmeden önce istenen ücretin hangi temel üzerinden hesaplandığını net olarak ve tümüyle müşteriye tanımlarız.
 • Sadece kar amacı gütmeyen kurumların işleri için ücretsiz veya düşük ücretle iş alabiliriz.
• Bedeller sadece tasarım hizmetlerini kapsar, her türlü, prova, baskı, üretim, seyahat, danışmanlık v.b. giderler hariçtir, bu işler ayrıca ücretlendirilir.
• Bizden herhangi başka bir hizmet veren / yüklenici önermesi istenildiğinde, önerdiğimiz kişi veya kurumdam herhangi bir ödeme kabul etmeyiz.
• Çalışma bittikten sonra işin yapımından vazgeçilirse, ücretin ve diğer giderlerin tamamı, daha önceden kararlaştırıldığı gibi ödenir. Çalışma kısmen bitmişse, yalnız o ana kadar yapılan kısmın ücreti ve masrafları hesaplanır. Çalışma, işverene bağlı nedenlerle taslak aşamasında kalırsa, toplam tasarım ücretinin yarısı tahsil edilir.
• Proje ile ilgili olarak başka hizmetler de isteniyorsa (Uygulamanın herhangi bir bölümünün denetlenmesi, toplantılara katılma, araştırma vb.), bu ek hizmetlerin karşılığı, saat ücreti olarak ayrıca ödenir. Saat ücreti taban birim fiyatı 350 TL.'dır. En küçük zaman birimi 1 saattir.
• Üretim çalışması isteniyorsa, tüm üretim giderlerine (Fotoğraf, tipografi, illüstrasyon, taşıma, otel, baskı vb.), genel tutarın en az %20'si kadar yapım hizmet bedeli eklenir.

Tanıtım ve Telif
• Meslek konumuna uygun olduğu sürece ismimizin, müşterimiz tarafından, tasarlamış olduğumuz ürünlerin veya sağladığı hizmetlerin tanıtımında kullanılmasına izin veririz.
• Müşterimiz tarafından isteğimiz / onayımız dışında değiştirilerek tanınmaz hale getirilmiş tasarımlarda ismimizin kullanılmasına izin vermeyiz.
• Belirli bir iş için hazırlayıp karşılığını aldığımız bir projeyi, bir başka iş için kullanmaz ya da bir başka işverene satmayız. Ancak, ticari uygulamanın dışında, kendi tanıtımımızda kullanabiliriz. (Web sitesi, Sergi, broşür ya da benzeri takdim biçimleri içinde).
• Telif hakları ile ilgili hususlar, bu konudaki yasalara göre işlem görür.